Home » AKTUELLT 2019

Vändagsdans 14.2.2019
kl.18-21
vid TT-hallen i Jakobstad
Ahlströmsgatan 10

Vi dansar till tonerna av Dennis Rönngård och Nisse Nybäck

INTRÄDE 10 €
Kaffe & kaka, knackkorv ingår i inträdet

VÄLKOMNA!!

Psykosociala föreningen Contact rf håller sitt
ÅRSMÖTE måndagen den 18.3. 2019 kl. 18.00
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering
VÄLKOMNA!

Close It