Värdegrund och vision

Värdegrunder

Enligt stadgarna är syftet med Psykosociala föreningen Contact rf att befrämja de psykiska sjukas ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. Vi vill genomgående i vår verksamhet lyfta fram alla människors lika värde. Grundprinciperna för föreningen är respekt, engagemang, förtroende, tillgänglighet, flexibilitet, valmöjligheter samt medbestämmande för alla.

Vision

Vår vision är att alla som har psykisk ohälsa, samt anhöriga ska få möjlighet att bli sedda, hörda och tagna i beaktande i livets alla skeden.

Bakgrund

Psykosociala föreningen Contact rf är en svenskspråkig patientförening för personer med psykisk ohälsa i Jakobstadsnejden. Föreningen grundades 1981. Verksamhetsområdet sträcker sig från Oravais i söder till Larsmo i norr, även andra orter i närheten av Jakobstad finns representerade. Föreningen har idag 274 medlemmar.

Psykosociala föreningen Contact rf ser som sin främsta uppgift att stöda sina medlemmar så att de, genom de olika aktiviteterna som erbjuds, ges tillfälle att knyta nya sociala kontakter och skapa förutsättningar för en meningsfull vardag.  Föreningen arbetar för att motverka utslagning och segregering från det omkringliggande samhället.

Close It