Allaktivitetshuset Algården

Psykosociala föreningen Contact rf bedriver Allaktivitetshuset Algården. Föreningen riktar sig till människor med erfarenhet av mental ohälsa samt alla som vill stöda vår verksamhet. Syftet är att befrämja mental hälsa, detta gör vi bland annat genom att skapa en trygg plats där alla har möjlighet att delta i sociala och kulturella sammanhang. Vi vill ge förutsättningar för en meningsfull vardag och skapa tillfällen för nya sociala kontakter. Vi är belägna i Jakobstad på Alholmsgatan 13.

Till Algården kan man komma självmant som besökare, eller via TE-byrån via den rehabiliterande arbetsverksamheten. Besökare från närliggande kommuner välkomnas också.

Välkommen!

Close It