Allaktivitetshuset Algården

Psykosociala föreningen Contact rf bedriver Allaktivitetshuset Algården, en förening som riktar sig till människor med erfarenhet av mental ohälsa samt alla som vill stödja vår verksamhet. Föreningens syfte är att befrämja mental hälsa, detta gör vi bland annat genom att skapa en trygg plats där alla har möjlighet att delta i sociala och kulturella sammanhang. Vi vill ge förutsättnigar för en meningsfull vardag och skapa tillfällen för nya sociala kontakter. Vi är belägna i Jakobstad på Alholmsgatan 13.

Till Algården kan man komma självmant som besökare, eller via TE-byrån som brukare i form av rehabiliterande arbetsverksamhet. Till oss kan man också komma från våra närliggande kommuner.

Välkommen!

Close It