Välkommen!

Både till hemsidan och till vår lokal!

Till Algården är alla välkomna!

Psykosociala föreningen Contact rf är en förening för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa i Jakobstadsnejden. Verksamhetsområdet sträcker sig från Larsmo till Oravais. Föreningen har ca 252 medlemmar. Psykosociala föreningen Contact rf ser som sin främsta uppgift att stöda personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, personer med psykosociala problem och andra personer som finns i riskzonen för utslagning. Genom de olika aktiviteterna som erbjuds, ges tillfälle att knyta nya sociala kontakter och skapa förutsättningar för en meningsfull vardag. Föreningen arbetar för att motverka utslagning och segregering från det omkringliggande samhället. Vi vill genomgående i vår verksamhet lyfta fram alla människors lika värde. Grundprinciperna för föreningen är respekt, engagemang, förtroende, tillgänglighet, flexibilitet, valmöjligheter samt medbestämmande för alla.


Algården

Algården besöks dagligen av 20-30 personer. Tack vare bidrag från kommunerna, olika stiftelser och fonder utöver STEAs årliga bidrag har verksamheten fortsatt år efter år. Vårt ljusterapirum och vår motionssal har varit i flitig användning. Genom dessa har våra besökare kunnat förbättra både sin psykiska och fysiska hälsa.

read more

Program

Veckoprogrammet kan du läsa under fliken "veckoprogram".

read more
Close It