Algården

Psykosociala föreningen Contact rf är en förening för dig med erfarenhet av psykisk ohälsa. Föreningen har ca 259 medlemmar. Vid allaktivitetshuset Algården kan du : - delta i olika aktiviteter -ha någon att prata med -få struktur i vardagen -möjlighet att äta lunch och dricka kaffe i gott sällskap. Vi vill genomgående i vår verksamhet lyfta fram alla människors lika värde.


Algården

Algården besöks dagligen av 20-30 personer. Tack vare bidrag från kommunerna, olika stiftelser och fonder utöver STEAs årliga bidrag har verksamheten fortsatt år efter år. Vårt ljusterapirum och vår motionssal har varit i flitig användning. Genom dessa har våra besökare kunnat förbättra både sin psykiska och fysiska hälsa.

read more

Program

Veckoprogrammet kan du läsa under fliken "veckoprogram".

read more
Close It