Home » Veckoprogram

Veckoprogram

MÅNDAG/ MAANANTAI

8.15- Kaffe/Kahvia, Planering och matinköp
9.00- GYM/ KUNTOSALI
10.00- Samtalsgrupp/Keskusteluryhmä
11.30 Lunch/Lounas
12.00- Alternativ/Vaihtoehdot
a) promenad /kävely
b) utejobb/ ulkotyö
c) bakning /leipominen
d) kaffekokning/kahvinkeitto
e) handarbete/käsityö
13.00- Kaffe
13.15- spel och samtal/pelejä ja keskustelua
14-16 Algårdens service-och underhållsfunktioner Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
-städ och disk/siivous ja tiskaamista
16.00 Algården stänger
Algården sulkee

TISDAG/ TIISTAI
Ankis kanslidag

8.15- Kaffe
9.00- a)Avslappning/ Rentoutuminen
b) Utearbete/ ulkotyö
c) Matinköp/ruokaostokset
d) Algårdens service-och underhållsfunktioner /Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
10.30- Litteraturgrupp
11.30- Lunch/Lounas
12.15- Husmöte/Talokokous
13.00- kaffe /kahvia
13.15- spel och samtal/ pelejä ja keskustelua
14.00- Algårdens service-och underhållsfunktioner Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt / siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu
16.00 Algården stänger/ Algården sulkee
ONSDAG
KESKIVIIKKO

8.15- kaffe
9.00- GYM/Kuntosali
10.00- Utbildningsgrupp/Koulutusryhmä
Introduktion i datorhantering
Fortbildning i språk (enl. behov svenska, finska, engelska)
11.30- Lunch/Lounas
12.15- Bingo
13.00- Kaffe
13.15- Promenad /Kävely
Enklare kontorssysslor/Yksinkertaiset konttoritehtäviä
Algårdens service-och underhållsfunktioner
Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt, gårdsarbete/ siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu, pihatyöt
13.30- 14.30 Utbildning/Koulutus Datagrupp2
Introduktion i datorhantering/Tutustuminen tietokoneenkäyttöön
16.00 Algården stänger/Algården sulkee

TORSDAG
TORSTAI
Anki kanslidag

8.15- Kaffe
9.00- GYM/Kuntosali
10.00- Handarbete /Käsityö

Lilla datagruppen och Språkgruppen
11.30- Lunch/Lounas
12.15- Marknadsföringsgrupp och Evenemangsgrupp
13.00- Kaffe/Kahvia
13.15- Handarbete
14.00- Algårdens service-och underhållsfunktioner/Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt, gårdsarbete / siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu,pihatyöt
16.00 Algården stänger/Algården sulkee

FREDAG
PERJANTAI
8.15 Kaffe och matinköp
9.00 Samvaro

10.00 Promenad/Kävely
10.30- Sång-och musikgrupp/Laulu ja musiikkiryhmä
11.30- Lunch och kaffe/Lounas ja kahvia
12.15-Algårdens service-och underhållsfunktioner/Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt, gårdsarbete / siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu,pihatyöt
13.30 Algården stänger/Algården sulkee

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet enligt behov och efterfrågan.

 

 

Close It