Home » Veckoprogram

Veckoprogram

MÅNDAG/ MAANANTAI

8.15- Kaffe/Kahvia
GYM/ KUNTOSALI
10.00- Samtalsgrupp/Keskusteluryhmä
11.30 Lunch/Lounas
12.00- Alternativ/Vaihtoehdot
a) promenad /kävely
b) utejobb/ ulkotyö
c) bakning /leipominen
d) kaffekokning/kahvinkeitto
e) handarbete/käsityö
13.00- Kaffe
13.15- spel och samtal/pelejä ja keskustelua
14-16 Algårdens service-och underhållsfunktioner Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
-städ och disk/siivous ja tiskaamista
16.00 Algården stänger
Algården sulkee

en måndag per månad bowling/yksi maanantai kuukaudessa keilailua

TISDAG/ TIISTAI

8.15- Kaffe
9.00- a)Avslappning/ Rentoutuminen
         b) Utearbete/ ulkotyö
         c) Algårdens service-och underhållsfunktioner /Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
10.00-GYM, handledd träning i Gymmet eller utevistelse
11.30- Lunch/Lounas
12.15- Husmöte/Talokokous
13.00- kaffe /kahvia
– spel och samtal/ pelejä ja keskustelua
14.00- Algårdens service-och underhållsfunktioner Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt / siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu
16.00 Algården stänger/ Algården sulkee

ONSDAG
KESKIVIIKKO

8.15- kaffe
9.00- GYM/Kuntosali
Promenad/ alternativt simning
10.00- Utbildningsgrupp/Koulutusryhmä
Enkel datorhantering och handledning i att använda smarttelefon
Fortbildning i språk (enl. behov svenska, finska, engelska)
11.30- Lunch/Lounas
12.15- Bingo
13.00- Kaffe
Algårdens service-och underhållsfunktioner
Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt, gårdsarbete/ siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu, pihatyöt
16.00 Algården stänger/Algården sulkee

TORSDAG
TORSTAI

8.15- Kaffe
9.00 – Städning av gemensamma utrymmen
10.30 – Promenad
11.30 – Lunch/Lounas
12.15 – Pausjumppa
13.00 – Kaffe/Kahvia
– Algårdens service-och underhållsfunktioner/Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt, gårdsarbete / siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu,pihatyöt
16.00 Algården stänger/Algården sulkee

FREDAG
PERJANTAI
8.15 Kaffe
9.00 Samvaro
10.00 Pausjumppa
10.30- Sång-och musikgrupp/Laulu ja musiikkiryhmä
11.30- Lunch och kaffe/Lounas ja kahvia
12.15-Algårdens service-och underhållsfunktioner/Algårdenin palvelu-ja kunnossapitotehtävät
städ och disk, tvätt, gårdsarbete / siivous ja tiskaamista, pyykkienpesu,pihatyöt
13.30 Algården stänger/Algården sulkee

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet enligt behov och efterfrågan.

 

 

Close It