Om Contact

Grundades 1981

Har 276 medlemmar

Medlemsavgift i vår förening är 12€ och i den ingår 1-års medlemskap samt 4 st Respons tidningar

Bli gärna medlem!  Kontakta oss!

Finansiering

Algården finansieras med medel från STEA , Staden Jakobstad, Larsmo Kommun, Pedersöre kommun, Nykarleby stad och med bidrag från fonder och stiftelser.

Styrelse 2022

Ordförande Dennis Palen

Vice ordförande Anne Karlsson

Vice sekreterare Theresia Heimdahl

Kassör Margaretha Borgmästars

       Styrelsemedlem Eivor Finnäs

Styrelsemedlem Margaretha Blomquist

Styrelsemedlem Annika Långbacka

Suppleant Mikael Ahlvik

Suppleant Eivor Sand

Sekreterare, verksamhetsledare Anki Sundqvist

Close It