Home » Om Contact

-Grundades 1981

-Har 268 medlemmar

-Medlemsavgift 12€

Bli gärna medlem!  Kontakta oss!

-Finansiering

Algården finansieras med medel från STEA , Staden Jakobstad, Larsmo Kommun, Pedersöre kommun, Nykarleby stad och med bidrag från fonder och stiftelser.

-Styrelse 2020

Ordförande Margaretha Borgmästars

Vice ordförande Anne Karlsson

Kassör Tore Liljekvist

Vice sekreterare Eivor Finnäs

styrelsemedlem Pia Norrbäck-Kackur

styrelsemedlem Eivor Sand

styrelsemedlem Monica Östman

suppleant Kaj Andersson

suppleant Mikael Ahlvik

Sekreterare, verksamhetsledare Ann-Kristin Sundqvist

Close It