Home » Om Contact

Grundades 1981

Har 270 medlemmar

Medlemsavgift 12€

Bli gärna medlem!  Kontakta oss!

Finansiering

Algården finansieras med medel från STEA , Staden Jakobstad, Larsmo Kommun, Pedersöre kommun, Nykarleby stad och med bidrag från fonder och stiftelser.

Styrelse 2021

Ordförande Margaretha Borgmästars

Vice ordförande Anne Karlsson

Kassör Tore Liljekvist

Sekreterare Eivor Finnäs

Styrelsemedlem Pia Norrbäck-Kackur

Styrelsemedlem Eivor Sand

Styrelsemedlem Monica Östman

Suppleant Kaj Andersson

Suppleant Mikael Ahlvik

Verksamhetsledare Marie Stens

Close It